Tall de tub amb disc

El tall per disc: versatilitat i bon preu

El serrat és un dels mètodes més versàtils i utilitzats per al tall de tub. Pot treballar amb volums elevats de producció, proporciona un tall net (que després se sol polir amb un procés de desbarbat) i és més econòmic que el làser.

Aquest sistema de tall és especialment adequat per a tub de diàmetre petit o de poc gruix, que requereix un rang estret de tolerància (una mesura que fa referència a l'exactitud del tall), produint una mínima rebava. Com que és un procés de tall en fred (la zona de tall es refreda amb emulsions solubles en oli o en oli sintètic per evitar que s'estovin les dents del disc) no produeix zona afectada per la calor, cosa que pot ser un benefici per a productes que requereixen acabat posterior.

Acabat perfecte

Tall amb disc VS tall de serra de cinta

El tall amb disc permet un acabat molt millor que el tall amb serra de cinta, i permet treballar amb volums de producció més elevats alhora. Això és molt útil en el tub petit, ja que permet tallar en lots i rendibilitzar el procés.

D'altra banda, el tall de tub amb disc permet més varietat de talls (recte, a graus, en peces curtes, en peces llargues, etc.)

La serra de cinta, en canvi, és adequada per a tubs de grans dimensions i gruix en què no importi que l'acabat no sigui perfecte, ja que aquests tubs després són molt complicats de desbarbar per les seves dimensions.

Avantatges del tall de tub amb disc:

  • Talla formes quadrades i rectangulars, així com rodones
  • Talla tubs de gruixos fins i gruixuts
  • Talla materials tous i durs
  • Talla en angle (biaix)
Demanar informació

Especificacions tècniques

Servei Materials Tipus de tall Dimensions del tub que pot tallar Gruix del tub que pot tallar Toleràncies Longitud de peça acabada
Disc Ferro, acer inoxidable. Rodó, quadrat, rectangular, oval, semioval, perfils Ø 6-120 mm 0,5-10 mm 1±0,5 mm 10-4.800 mm

Per què recórrer a Planes per al tall de tub amb disc?

Som una empresa amb més de 30 anys d'experiència al sector.

Tenim la millor infraestructura per oferir solucions eficients.

Oferim qualitat i bon servei a preus molt competitius.