Tall de tub per làser

El làser: qualitat i eficiència

El tall de tub per làser és el servei estrella de Planes. És una tecnologia que fa servir aquesta amplificació de llum per emissió estimulada de radiació per tallar materials, i s'usa habitualment a les aplicacions d'indústria del moble i automobilística.

Aquest tipus de tall fa servir un làser d'alta potència dirigit per ordinador cap al material que es necessita tallar. Per efecte del làser el material o bé es fon, o bé es crema, o bé es vaporitza, o bé es destrueix per efecte d'un raig de gas, deixant la superfície de la vora amb un acabat d'alta qualitat.

Tall per làser VS tall amb disc

La qualitat a l'acabat i els nivells de precisió al tall amb màquines de làser és molt superior al tall per mètodes tradicionals com és el disc. A diferència d'aquests altres sistemes convencionals, l'emissió de làser no pateix desgast durant el procés de tall.

La seva precisió permet multitud de formes de tall i detalls com forats, a més d'optimitzar millor el material i no necessitar altres operacions addicionals com el perforat o punxonat.

D'altra banda, l'evolució de la maquinària de tall per làser (Fibra) permet tallar més varietat de materials com alumini, coure, llautó, etc., anteriorment reservats al tall amb disc.

Avantatges del tall de tub per làser:

  • Major precisió (±0.1 mm)
  • Major qualitat a l'acabat
  • Menor malbaratament de material
  • Menor ús d'energia
  • Major productivitat
Vull demanar informació

Especificacions tècniques

Servei Materials Tipus de tall Dimensions del tub que pot tallar Gruix del tub que pot tallar Toleràncies Pes del tub que pot manejar Longitud de peça acabada
Làser Ferro, acer inoxidable, alumini, llautó, coure, titani. Rodó, quadrat, rectangular, oval, octagonal, elíptic. Ø 12-154 mm 0,5-8 mm (en ferro), 0,5-6 mm (resta de materials) ±0,1 mm 23 kg/m 1-6.500 mm

Per què recórrer al tall de tub per làser?

El tall de tub per làser és més ràpid que els sistemes de tall mecànic, podent acabar peces complexes en segons.

Aquest tipus de tall també és eficient, perquè aprofita el material al màxim, amb un mínim material desaprofitat.

És més respectuós amb el medi ambient, atès que genera menys deixalles i requereix menor recanvi de peces.